Regulamin Cmentarza Parafialnego

 REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W RYBNIKU

 *****************************

 1. Administratorem cmentarza jest Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Bolesnej w siedzibą: 44-200 Rybnik, ul. Franciszka Rybnickiego 2.
 2. Przebywanie na terenie cmentarza dozwolone jest od godziny 7.00 do zmroku
 3. Na cmentarzu obowiązuje zachowanie ciszy
 4. Na terenie cmentarza zabrania się:
  • Wjeżdżania wszelkimi pojazdami mechanicznymi, za wyjątkiem pojazdów uprawnionych.
  • Stawiania nagrobka lub budowanie grobowca bez zgody organu administracyjnego.
  • Uszkadzania grobów i grobowców.
  • Niszczenia zieleni i urządzeń cmentarnych.
  • Składowania śmieci poza miejscami do tego przeznaczonymi.
  • Wprowadzania psów.
 5. Dzierżawa miejsca pochówku obejmuje:
  • W przypadku grobu tradycyjnego ziemnego 20 lat;
  • W przypadku grobowca murowanego 50 lat;
  • W przypadku niszy urnowej 25 lat;
  • Po tym okresie dzierżawa grobu może być przedłużona po uiszczeniu stosownej opłaty w kancelarii parafialnej Matki Bożej Bolesnej przy ulicy Franciszka Rybnickiego 2.
 1. Groby nieopłacone będą sukcesywnie przekopywane.
 2. Tracą ważność tabliczki z napisem „Grób opłacony”
 3. Dysponent grobu powinien zapoznać się z „Regulaminem obowiązującym dysponenta grobu na Cmentarzu Parafialnym Rzymskokatolickiej Parafii Matki Bożej Bolesnej w Rybniku”. Treść w/w regulaminu znajduje się na stronie internetowej parafii lub też można go otrzymać w wersji papierowej w kancelarii parafialnej.
Zapamiętaj mnie (90 dni)

Aby uzyskać dane do logowania zadzwoń: 32 733-39-42