Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

  

  • W piątki o godzinie 7.30;

 

  

Istotą nabożeństwa jest postawa zaufania wobec Boga, która wyraża się w pełnieniu Jego woli zawartej w przykazaniach, obowiązkach stanu, nauce ewangelicznej i rozpoznanych natchnieniach Ducha Świętego. Drugim podstawowym elementem tego Nabożeństwa jest spełnianie aktów miłosierdzia wobec bliźnich poprzez czyny, słowa i modlitwę. Według prywatnych objawień mistycznych świętej Marii Faustyny Kowalskiej do nowych form kultu Miłosierdzia Bożego należą:

  • obraz Jezu ufam Tobie z charakterystycznymi promieniami: czerwonym i bladym oraz podpisem: Jezu, ufam Tobie,
  • święto Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Święto ustanowione przez Jana Pawła II 30 kwietnia 2000.
  • Koronka do Miłosierdzia Bożego, którą Chrystus daje wiernym, jako źródło Miłosierdzia Bożego dla świata,
  • Godzina Miłosierdzia, o której Jezus obiecuje udzielać wszelkich łask, o które wierni prosić będą przez Miłosierdzie Boże dla grzeszników,
  • szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego.

 

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)

Aby uzyskać dane do logowania zadzwoń: 32 733-39-42