Nasi księża

Proboszcz: ks. Marek NORAS ur. 21.07.1970r. Pochodzi z parafii Chrystusa Króla w Lędzinach-Hołdunowie. Święcenia prezbiteratu przyjął 13 maja 1995 z rąk abpa Damiana Zimonia. Jako wikary pracował w następujących parafiach:

1.Matki Bożej Częstochowskiej w Podlesiu (1995-1998)

2. św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach (1998-2005)

3. św. Szczepana w Bogucicach (2006-2009)

4. Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych na Tysiącleciu Dolnym (2009-2016),

5.Matki Bożej Bolesnej w Rybniku (2016-2017).

Pełnił funkcję Diecezjalnego Duszpasterza Akademickiego - pomocniczego (2005-2006).

W 2017 roku został administratorem, a 9 listopada 2018 proboszczem parafii Matki Bożej Bolesnej w Rybniku. W 2021 roku został wybrany wicedziekanem dekanatu Rybnik, a od 2023 roku pełni urząd dziekana tegoż dekanatu.

 

Wikariusz: ks. Paweł WOJTAŁA - ur. 18.11.1993r.  Pochodzi z parafii Bożego Narodzenia w Rudzie Śląskiej-Halembie. 

Święcenia prezbiteratu przyjął 16.05.2020r. z rąk abpa Wiktora Skworca.

Poprzednio pracował jako wikariusz w parafii NSPJ w Rybniku-Niedobczycach (2020-2023).

Od 2023r. jest wikarym w naszej parafii. 

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)

Aby uzyskać dane do logowania zadzwoń: 32 733-39-42