śp. ks. Franciszek Radwański

ŚP. KS. FRANCISZEK RADWAŃSKI

 

Urodził się 5 lipca 1952 w Chełmie Śląskim w rodzinie Franciszka i Gertrudy z domu Miemczok. Ojciec był urzędnikiem kolejowym, matka ekspedientką w miejscowym sklepie. Ochrzczony został 16 lipca 1952 roku w parafii Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim, tam też przyjął sakrament bierzmowania.

W 1959 roku rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Chełmie Śląskim. W klasie ósmej zaczął myśleć o kapłaństwie. Z tą myślą rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Bieruniu Starym, które ukończył w 1971 roku.

W tym samym roku zgłosił się do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Po czwartym roku podczas praktyk kleryckich pracował przy budowie trakcji elektrycznych na kolei, gdzie cieszył się szacunkiem i dobrą opinią. Uzyskał tytuł magistra teologii w zakresie historii kościoła na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. Napisał pracę magisterską pt.: „Parafia Chełm Śląski w latach 1919-1939”. Święcenia prezbiteratu otrzymał 23 marca 1978 roku w Katowicach z rąk Biskupa Herberta Bednorza.

Pierwszą placówką duszpasterską księdza Radwańskiego była parafia Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Katowicach – Brynowie. Końcem sierpnia 1978 roku jako wikariusz został skierowany do powstającej parafii bł. Maksymiliana Kolbe w Bielsku – Aleksandrowicach (1978-1982). Następnie pracował w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Czechowicach (1982-1985), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Boguszowicach (1985-1990). Podczas pobytu w Boguszowicach przystąpił do egzaminu proboszczowskiego, przedstawiając pracę zatytułowaną: „W jaki sposób zmobilizować rodziców, aby przygotowali dzieci i młodzież na zbliżający się Kongres Eucharystyczny”. W 1989 roku Biskup Damian Zimoń zlecił mu przygotowanie budowy nowego kościoła i zaplecza katechetycznego w Gotartowicach . Był wikariuszem w parafii św. Antoniego w Siemianowicach Śląskich (1990-1993) i św. Wojciecha w Radzionkowie (1993-1994). Następnie został ustanowiony administratorem, a później proboszczem parafii Matki Bożej Bolesnej w Rybniku, gdzie pracował do emerytury (1994-2017). Tam był katechetą w Szkole Podstawowej nr 9. Pełnił też urząd wicedziekana dekanatu rybnickiego (1997-2003).

W 2017 roku złożył rezygnację z urzędu proboszcza i końcem lipca przeszedł na emeryturę. Zamieszkał w Chełmie Śląskim. Ze względu na zły stan zdrowia w ostatnim roku życia uzyskał pozwolenie na sprawowanie Mszy świętej w domu. Zmarł 11 listopada 2019 roku w szpitalu w Tychach w 68 roku i 42 roku kapłaństwa. Ceremonie pogrzebowe odbyły się w Rybniku i Chełmie Śląskim. Został pochowany 15 listopada na cmentarzu parafialnym w Chełmie Śląskim.

Zapamiętaj mnie (90 dni)

Aby uzyskać dane do logowania zadzwoń: 32 733-39-42