Impressum

Impressum

Serwis www.bolesna-rybnik.pl

 

Zastrzeżenia prawne

Właścicielem i operatorem serwisu jest Rzymskokatolicka Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku z siedzibą przy ul. Franciszka Rybnickiego 2, 44-200 Rybnik.

Materiały opublikowane w serwisie www.bolesna-rybnik.pl (dalej MBB) mogą być wykorzystywane pod warunkiem podania w nich źródła będącego pełną nazwą właściciela serwisu: Rzymskokatolicka Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku.

Za dokumenty dostępne w serwisie MBB serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie informacji, dokumentów, materiałów audio/video oraz grafik skopiowanych ze strony MBB.
Publikowane informacje są uaktualniane okresowo, dlatego MBB nie ponosi odpowiedzialności za aktualność dokumentów.
MBB nie ponosi również wobec nikogo odpowiedzialności za błędy lub braki
w zamieszczonych informacjach ani za ewentualne działania, podjęte w oparciu o nie,
ani za rezultaty ich użycia czy podjęte w oparciu o nie decyzje, ani za żadne szkody wynikłe z takich decyzji lub działań.

 

Prawa autorskie

Wszelkie materiały audio/video, teksty, grafiki i zdjęcia prezentowane na stronach serwisu MBB oraz szata graficzna serwisu chronione są prawem autorskim!

Autorzy materiałów audio/video, tekstów, grafik i zdjęć zamieszczonych na stronach serwisu MBB nie wyrażają zgody na ich jakąkolwiek publikację lub modyfikację
(np. w postaci drukowanej, cyfrowej, na innych stronach internetowych aniżeli MBB
lub w inny sposób ujęty w ustawie o ochronie praw autorskich) bez pisemnej zgody.

W przypadku bezprawnego wykorzystywania publikacji prezentowanych na stronach serwisu MBB, właściciele serwisu, będący również autorami publikacji, będą występowali na drogę prawną w celu wyegzekwowania przysługujących im praw określonych
w Ustawie o Ochronie Praw Autorskich z 1994 roku.

 

Odsyłacze i linki

Niniejsza strona internetowa może zawierać bezpośrednie lub pośrednie odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych (hiperłącza), leżących poza zakresem odpowiedzialności MBB.
MBB jednoznacznie oświadcza, że w chwili dodania hiperłączy strony internetowe, do których te hiperłącza odsyłają, nie zawierały żadnych treści, które można byłoby uznać za sprzeczne z prawem.
MBB nie ma żadnego wpływu na obecny i przyszły kształt, zawartość lub autorstwo stron, do których odsyłają hiperłącza. Z tego powodu MBB jednoznacznie dystansuje się od wszelkich treści, zawartych na takich stronach, które zostały zmienione po zamieszczeniu hiperłączy do tych stron w serwisie MBB.
Powyższe odnosi się do wszystkich linków i odnośników opublikowanych w ramach własnej oferty internetowej, a także do wpisów osób trzecich w utworzonych przez MBB księgach gości, forach dyskusyjnych, listach hiperłączy, listach mailingowych i wszelkich bazach danych innego rodzaju, których treść może być modyfikowana przez osoby trzecie.
Odpowiedzialność za nielegalne, błędne lub niepełne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku korzystania lub niekorzystania z tego rodzaju prezentowanych informacji ponosi wyłącznie dostawca strony, do której odsyła odnośnik, a nie osoba, która za pomocą linków jedynie odsyła do opublikowanych treści.

 

Ochrona danych

Jeżeli w ramach oferty internetowej, w celu nawiązania kontaktu elektronicznego, istnieje możliwość podawania danych osobowych lub firmowych (adresów e-mail, imion i nazwisk, numerów telefonów, adresów), wówczas podanie takich danych przez użytkownika jest całkowicie dobrowolne.
Dane osobowe przekazywane MBB w celu nawiązania kontaktu nie będą wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów, aniżeli do nawiązania kontaktu.
Korzystanie przez osoby trzecie z danych kontaktowych MBB takich jak adresy korespondencyjne, numery telefonów i faksu, a także adresy e-mail, opublikowanych w dziale Impressum lub innych miejscach, dotyczących konkretnych osób fizycznych (chociażby stanowiły one personel MBB),
w celu wysyłania informacji, które nie zostały w sposób jednoznaczny zamówione, jest niedozwolone.
W przypadku naruszenia powyższego zakazu niniejszym zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych wobec osób wysyłających tzw. Spam.

Zapamiętaj mnie (90 dni)

Aby uzyskać dane do logowania zadzwoń: 32 733-39-42