Sakramenty Święte

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA


Okazja do spowiedzi świętej przed każdą Mszą Świętą z wyjątkiem niedziel przez Mszą Świętą o godzinie 16.30.
Nie spowiadamy w Święta Bożego Narodzenia i Święta Wielkanocne.

 


SAKRAMENT CHORYCH

 

Odwiedziny chorych odbywają się w każdą II sobotę miesiąca od godziny 8.30
Do odwiedzin prosimy przygotować stół nakryty obrusem oraz krzyż i świece.

 

 

 

PRZYGOTOWANIE DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH


PRZYGOTOWANIE DO CHRZTU

 1. Dziecko mogą zgłosić do chrztu wyłącznie jego rodzice lub inni opiekunowie prawni, którzy sprawują nad nim całodobową opiekę.
 2. Dziecko może zostać ochrzczone wyłącznie na prośbę przynajmniej jednego z wymienionych wyżej opiekunów (matka lub ojciec, ewentualnie inny opiekun prawny, który całodobowo opiekuje się dzieckiem).
 3. Osoba, która prosi o chrzest dziecka musi być wierzącym i praktykującym katolikiem, bowiem podczas liturgii chrztu złoży w jego imieniu wyznanie wiary i przyjmie na siebie odpowiedzialność za wychowanie je w wierze.
 4. Rodzice zgłaszają dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania:
  poniedziałek: w godz. 8.00 - 9.00 oraz 15.00 - 17.00
  środa: w godz. 8.00 - 9.00 oraz od 15.00 - 17.00
 5. Przy zgłoszeniu rodzice przedstawiają do wglądu następujące dokumenty: swoje dowody osobiste, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
 6. Rodzice podają dane osobowe chrzestnych: Imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, stan cywilny (data zawarcia sakramentu małżeństwa, nazwa miejscowości oraz wezwanie parafii w których ten sakrament był zawierany).
 7. Chrzestnym może być wyłącznie wierzący i praktykujący katolik, który przyjął sakrament bierzmowania.

 

 

NAUKI PRZED CHRZTEM


w III piątek miesiąca o godz. 18.00 na probostwie
Nauki przed chrztem w czerwcu i lipcu 2014
27 czerwca o godz. 19.00 na probostwie
11 lipca o godz. 18.00 na probostwie

 


SAKRAMENT EUCHARYSTII - I KOMUNIA ŚWIĘTA


Spotkanie dla dzieci, które przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej
Klasa IIa i IIb: w III czwartek miesiąca w kościele po Mszy Świętej o godz. 17.00
Klasa IIc: w IV czwartek miesiąca w kościele po Mszy Świętej o godz. 17.00

 


PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA


Spotkania kandydatów do bierzmowania
I grupa: w II poniedziałek miesiąca o godz. 18.00 w salkach obok probostwa
II grupa: w II wtorek miesiąca o godz. 18.00 w salkach obok probostwa
III grupa: w II poniedziałek miesiąca o godz. 18.00 w salkach obok probostwa
IV grupa: w II wtorek miesiąca o godz. 18.00 w salkach obok probostwa

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)

Aby uzyskać dane do logowania zadzwoń: 32 733-39-42