Cmentarz

OGŁOSZENIE

 

W związku z inwentaryzacją cmentarza informujemy wszystkich opiekunów grobów:

 • Tracą ważność tabliczki z napisem „Grób opłacony”
 • Groby nieopłacone będą przekopywane.
 • Groby nieoznaczone (bez nagrobka lub tabliczki, kto w danym grobie jest pochowany, z obwódką lub bez) będą sukcesywnie przekopywane (nie wystarczy dowód opłaty grobu).
 • Ważne będą tylko tabliczki z numerem grobu.

 Bliższych informacji można uzyskać u Pani Grabarz oraz w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania:

poniedziałeś, środa, piątek: 8:30 –12:00,

wtorek, czwartek: 15:00 – 17:00,

sobota: 10:00–11:00.

ZARZĄDCA CMENTARZA - PARAFIA MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ W RYBNIKU

tel: 32 42 222 47

 

 

 

 

INFORMACJA DLA DYSPONENTA GROBU NA CMENTARZU PARAFIALNYM

RZYMSKOKATOLICKIEJ PARAFII MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ W RYBNIKU

 

1. Na grobie można ustawić nagrobek o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu, który zgodnie z treścią §10 i §11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07.03.2008r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. 48 poz. 284) może wynosić:

 

 • Groby ziemne:
 • pojedyncze - dla dziecka do 6 lat: długość 1,2m., szerokość 0,6m.
 • pozostałe pojedyncze - długość 2m., szerokość 1m.
 • rodzinne - trumny składane obok siebie; długość 2m., szerokość 1,8m. 
 • Groby murowane:
 • pojedyncze - długość 2,2m., szerokość o,8m.
 • rodzinne - długość 2,2m., szerokość 1,6m.

Przed ustawieniem nowego nagrobka należy uzyskać zezwolenie w kancelarii Rzymskokatolickiej Parafii Matki Boskiej Bolesnej i wnieść opłatę zgodną z cennikiem.

 

2. Przejścia między grobami powinny mieć szerokość co najmniej 0,3 - 0,4 m. (z każdej strony) i mogą być zagospodarowane wyłącznie za zgodą Administratora cmentarza Rzymskokatolickiej Parafii Matki Boskiej Bolesnej lub pana(pani) Grabarza na warunkach przez nich określonych (§13 powołanego w pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Na własną odpowiedzialność można utwardzać otoczenie grobu z materiału nieoszlifowanego np.: płytki chodnikowe, czy kostki (betonowe lub granitowe itp.) lub materiałem sypkim np. grys, żwir, tłuczeń itp. Ustawione ławki, posadzone krzewy itp. nie mogą w każdym czasie zawężać wyznaczonych przejść między grobami.

 

3. Informujemy, że podczas prac grabarskich, wymienione w pkt. 3 elementy mogą zostać rozebrane i złożone obok grobu. Administracja Cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia oraz nie doprowadza do stanu pierwotnego rozebranych elementów. 

 

4. Administracja Cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenia nagrobka powstałe w szczególności wskutek zdarzeń losowych (m.in.: gwałtowne opady deszczu, burze, powodzie, awarie wodociągowe, zamieszki itp.)

 

Administracja cmentarza 

Parafia Matki Boskiej Bolesnej

w Rybniku

 


 

 

 

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)

Aby uzyskać dane do logowania zadzwoń: 32 733-39-42